08-541 379 00 info@rindovarvet.se

RINDÖVARVET FRITID

VINTERFÖRVARING

ERBJUDANDE

Vi erbjuder vinterförvaring med fullserivce av båtar mellan 5-40 ton. Det innefattar torrsättning, sjösättning, avspolning botten, täckning med krympplast, konservering samt förvaring.

Vi erbjuder även vinterförvaring av mindre fritidsbåtar men där är vi inte konkurrenskraftiga på pris. 

Eventuella tilläggsarbeten offereras separat.

 Observera att det inte är möjligt att själv utföra underhåll på din båt under förvaringen.

Välkommen med din förfrågan till vinter@rindovarvet.se

PRISER

Kontakta oss för priser för din båt. Ange följande i förfrågan

– Båtmodell

– Antal motorer och modell

– Antal handfat/toaletter

– Eventuella behov konservering övriga system, elverk etc..

Riktlinje pris är ca 800-110okr/kvm per säsong (båtlängd x bredd) beroende på båt och utrustning.

Vid en vinterförvaring ingår torrsättning, avspolning botten, krympplasttäckning med ventilation, konservering system, dynor ställs på högkant, sjösättning och uppstart. Eventuella tilläggsarbeten som kan upptäckas vid uppstart/test tillkommer. 

Vänligen läs nedan för allmänna villkor

 

ALLMÄNNA VILLKOR

Omfattning

Vinterförvaring innefattar torrsättning, avspolning botten (vid extrem påväxt tillkommer kostnad), konservering, laddning batterier , krympplast täckning, förvaring, översyn under vintern, sjösättning och uppstart. Vid problem vid sjösättning tillkommer felsökning och åtgärd efter överenskommelse. Önskas värme/el ombord debiteras elförbrukning med inkopplad elmätare 1,8kr/kWh. 

Vinterförvaring tidsperiod

Vinterförvaring börjar 1 oktober och pågår fram till söndag andra veckan i maj. Därefter debiteras markförvaring 15kr/kvm och vecka, eventuella rangeringskostnader tillkommer. Upptagning och sjösättning sker efter överenskommelse under denna period 1 oktober till mitten på maj. 

Vid övereskommet datum för upptagning / sjösättning ingår 2 dygns kajhyra vid sjösättning. Därefter måste båt hämtas, vid försening debiteras 25kr/m kaj per dygn.

Eventuella extraarbeten skall beställas skriftligen   

Betalning

Betalning faktureras i samband med upptagning med 10 dagars betalningsvillkor. Eventuella tilläggsarbeten faktureras när arbetet är utfört. Elförbrukning faktureras i efterskott. På tilläggsarbeten lämnas kostnadsförslag alternativt fastpris offert efter överenskommelse. 

Övrigt

Inför vinterförvaring skall eventuella brister på båt som kan skada personal eller material skriftligen meddelas Rindövarvet vid beställning.

Båtägare måste informera om det är någon speciell procedur med start, strömbrytare inför uppstart. 

Utrustning som kan vara ivägen ska tas bort från däck, flybridge, badplattform etc inför vinterförvaringen. Detta kan utföras av varvet mot extra kostnad.

Batteriunderhåll

Rindövarvet tar inte ansvar för batteriers kondition. Inför vinterförvaringen laddas batterier och poler lyfts av. 

Risk för mögelangrepp

Vid fuktig båt finns risk för mögelangrepp. Rindövarvet installerar fuktbollar inför täckning samt öppnar upp för god ventilation under förvaringen. Vi tar dock inte ansvar för båtens kondition vid ankomst, Vi rekommenderar att båten ventileras och hålls fuktfri inför förvaring för att minimera risker.  

Inför torrsättning 

Information om känslig utrustning på botten såsom ekolod skall delges Rindövarvet innan torrsättning. Finns torrsättningsplan skall denna delges!

Konservering

Konservering sker av motorns sjövattensystem med fryspunkt min -20 grader. Kontroll sker av motorns/motorernas slutna kylsystem att detta håller min -20 grader. Vid behov av att byta glykol tillkommer kostnad. 

OBS

Observera att det inte är möjligt att vårrusta eller arbeta med båten under förvaringen.